Bolagsskatt - Vad är bolagsskatt?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Bolagsskatt är en skatt som aktiebolag i Sverige får betala för den vinsten företaget eller bolaget gör. Ekonomiska föreningar och i vissa fall stiftelser betalar även bolagsskatt. Skatteregler för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag. 

Relaterade ord