Bokslut - Vad är ett bokslut?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Det måste vara i form av en årsredovisning eller ett årsbokslut. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen beror på storlek på företaget och också på vilken företagsform verksamheten bedrivs i. Ett årsbokslut ska visa hur det gått för ett företag under året och hur situationen ser ut vi räkenskapsårets utgång. Det är noga reglerat hur antingen ett årsbokslut eller en årsredovisnings ska upprättas. 

Relaterade ord