Bokföring - Vad är bokföring?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Att bokföra innebär att redovisa sina ekonomiska händelser, därmed att föra anteckningar över affärstransaktioner. Det finns ett standardiserat sätt som bokföringsnämnden har satt så att alla näringsidkare bokför på samma sätt. Utefter den svenska bokföringslagen måste varje affärshändelse presenteras i systematisk ordning och i datumordning. Detta innebär att den ska delas upp på två eller flera konton. 

Relaterade ord