Beslutsstöd – Vad är beslutstöd?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Beslutsstödssystem används inom företag för ekonomiska beslut och kan även kallas Business intelligence. Det ska hjälpa företag att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld och därmed kunna ta bättre beslut. Beslutsstöd är ett samlingsnamn för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, bland annat genom datorbearbetning av stora informationsmängder.

 

Relaterade ord