Balansrapport - Vad är en balansrapport?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En balansrapport är en förenklad variant av en balansräkning. Skillnaden består ofta av att balansrapporten är mer detaljerad, då den har en rad för varje balanskonto. Den används typiskt som ett internt arbetsdokument i ett företag eller en organisation medan en balansräkning används mer för extern redovisning och kommunikation.  

Relaterade ord