Avkastning - Vad är avkastning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Avkastning beskriver hur mycket en tillgång har förändrats i värde och är ett ekonomiskt begrepp. Det är möjligt att mäta avkastningar på olika sätt och beroende på hur ofta man väljer att mäta avkastningar kan man tala om månadsavkastningar, veckoavkastningar eller dagsavkastningar. 

Relaterade ord