Årsredovisning – Vad är årsredovisning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningara, ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen (ÅRL)  och ska vara offentlig.

Enligt ÅRL skall en årsredovisning bestå av:

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Finansieringsanalys (endast för större företag)
  5. Noter
  6. Revisionsberättelse

Den ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och följa god redovisningssed. God redovisningssed innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt och med stora möjligheter till överblick.

Relaterade ord