Arbetsgivaravgifter - Vad är arbetsgivaravgifter?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Arbetsgivaravgifter betalas av en arbetsgivare till en arbetstagare och är en form av beskattning. Normalt sett är detta ett procentuellt påslag som betalas in till skattemyndigheterna. Beroende på land, kan avgiften, delvis eller helt och hållet vara en social avgift som är kopplad till det sociala försäkringssystemet eller fullt ut vara en beskattning. De flesta länder har någon form arbetsgivaravgift. 

Relaterade ord