API - Vad är ett API?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Ett applikationsprogrammerings gränssnitt, ett API, är ett gränssnitt till ett applikationsprogram som kan användas och gör det möjligt att kommunicera med ett annat program. Ett API fungerar som så att det kan bygga en bro mellan olika program, som därmed gör att man kan använda sig av funktioner i andra program och synkronisera datan mellan programmen.

Relaterade ord