Amortering - Vad är en amortering?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Amortering är en avbetalning på en skuld. Ofta betalar man av skulden med en så kallad amorteringsplan men det kan ske på olika sätt såsom rak amortering, en trappstegsplan och så vidare. 

Relaterade ord