Affärsplan - Vad är en affärsplan?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan överföras i affärsmål, en plan för att uppnå målen samt en bedömning på hur man ska genomföra arbetet. En affärsplan kan också bestå utav bakgrundsinformation om teamet eller organisationen. När ett nytt företag etableras är affärsplanen ett viktigt dokument för att kunna få hjälp av finansiärer eller andra intressenter. 

Relaterade ord