Ad-hoc rapportering - Vad är ad-hoc rapportering?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

När man säger att något är ad hoc, så menar man att det är gjort för ett specifikt ändamål, och ej avsett som en generell lösning. Syftet med Ad-hoc rapporter är att fylla ett hål som inte fylls av de befintliga rapporterna. En rapport skapas alltså för att ge svar på en fråga som uppstår just nu eller att man behöver veta mer om en befintlig rapport. Man vill till exempel drilla ner till kontonivå eller underliggande transaktion. Återkommande efterfrågan på information ger istället en vanligt rapport såsom månadsrapporter inom företag.

Relaterade ord