Konsulttjänster

Anpassade efter ert företags behov.

 

Låt oss hjälpa er

ExOpens konsulter förvandlar era idéer och behov till väl fungerande beslutsstödsystem som förenklar det dagliga arbetet och er ekonomistyrning.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av de flesta affärssystemen på den svenska marknaden. Arbetet sker uteslutande med våra egna produkter och oftast direkt mot våra kunders system. Fördelen med vårt arbetssätt är att fokus kan läggas på lösningen istället för integrering och byggnation av komplexa datalager. Vi skapar en rapportstruktur som kan nyttjas för allt ifrån ad hoc-rapportering till koncernens kompletta verksamhetsstyrning. Våra konsulter fungerar även som ögonöppnare och kommer med förslag på förbättringar och utvecklingspotential hos er.

ExOpen erbjuder även lösningsarkitekter som genomför förstudier och analyser för att kunna erbjuda ett beslutsstöd anpassat efter ert företags förutsättningar.

Möt några av våra konsulter

 
Robert Aresved

Robert Aresved

Andreas Ryman

Andreas Ryman

 
Mikael Rogvall

Mikael Rogvall

Gustaf de Oquinena   

Gustaf de Oquinena   

Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson