Fokusera på analys av data, låt oss ta resten

ExOpen Server ger dig den upplevelsen som ekonomer älskar men också funktionaliteten som ett lite större företag behöver.

Med ExOpen Server kan ni lägga mer tid på er kärnverksamhet snarare än att bygga en infrastruktur för att distribuera rapporter.

 

Förstklassig säkerhet och kontroll

ExOpen Server erbjuder den senaste tekniken inom IT-säkerhet samt ett flexibelt och kraftfullt verktyg för att styra behörigheter för grupper och användare.

Allt för att du på ett säkert och tillförlitligt sätt ska kunna göra rapporterna tillgängliga till alla inom er organisation.

 

Byggd för skalbarhet

Alla organisationer ser olika ut och har olika krav, därför har vi sett till att ExOpen Server går att anpassa för att tillfredsställa de flesta företag.

Med ExOpen Server kan ni välja helt själva hur många som ska ha access till era rapporter och hur de ska kunna konsumera dessa.

 

Funktioner i ExOpen Server

 

Administrera grupper och användare
Administrera grupper och användare från ett och samma ställe.


Flexibel åtkomstkontroll
Styr åtkomsten till olika dataset och rapporter på grupp- eller individnivå.


SSO med hjlälp av Active Directory
Koppla mot ert Active Directory så att användarna kan behålla samma uppgifter som de använder i era andra system.


Företagsmässig support
I licensavtalet ingår support på ExOpens programvaror.


Säker anslutning med SSL/HTTPS
Med ExOpen Server är det lätt att skydda ert data genom att kryptera trafiken till och från servern med en SSL-tunnel.


Bygger på väl beprövade Microsoft-teknologier
Allt som behövs för att köra ExOpen Server är välkända Microsoft-teknologier så som IIS och MS SQL.


 
 

Vad säger kunderna om ExOpen Server?