Budgetering

ExOpen Forecast är ett budget- och prognosverktyg som underlättar alla ekonomiavdelningars vardag

 

5 tips för en effektivare budgetprocess

Budgetarbetet är ofta en utmaning. Inte sällan framkallar budgetprocessen oro och osäkerhet – både hos dig som ekonomichef, Controller och hos dina medarbetare. Det är mer regel än undantag att det blir en långdragen process som stjäl mycket tid från annat som är viktigt; analys, uppföljning och strategi exempelvis. Vi har sammanställt 5 tips för en effektivare budgetprocess.

Effektivisera ditt budgetarbete

ExOpen Forecast erbjuder ett intelligent sätt att hantera budgetprocessen. Inmatning och uppföljning av budget och forecast styrs via mallar som passar er verksamhet. Hela tiden har ni tillgång till live data från ert affärssystem som underlag. Allt lagras i en databas och kan sen användas för all form av uppföljning. Nu blir budget och forecast ett användbart verktyg för att driva er affär framåt. 

ExOpen Forecast ger försprång

Bra prognoser är nyckeln till att ligga steget före och för att kunna agera innan det är för sent. I ExOpen Forecast får ni tillgång till färdiga mallar, versionshantering, en enkel översikt, historisk jämförelsedata, kommentarsfunktioner och möjligheten att bygga egna anpassade rapporter. Allt för att ni ska kunna göra er budget eller prognos på enklaste sätt. Med ExOpen Forecast blir budget- och prognosprocessen så enkel att ni kan göra flera prognoser varje år utan att det tar all er arbetstid.

ExOpens budgetverktyg innehåller:

ExOpens budgetverktyg innehåller både budgetering, rapportering och distribution till flera användare, oavsett bransch och storlek.

 
 • Gränssnitt i både Excel och webb
 • Styrd budgetprocess
 • Realtidsdata med drill-down funktioner
 • Färdiga rapportmallar med möjlighet att
  bygga egna rapporter
 • Versionshantering
 • Historisk jämförelsedata
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Kommentarsfält
 • Koppling till alla affärssystem
 • Lättöverskådlig data via dashboards
 • Forecast 2.3 (PDF)
 

Vi har förenklat våran prognosprocess med ExOpen och vi kan nu själva få fram mer avancerade rapporter. Vi slipper olika versioner av dokumenten och allt är samlat i en och samma portal.

Magnus Blomberg, Skanska Commercial Development Nordic AB

När man lägger en budget i Exopen, vilket förändras väldigt mycket under året inom Hotell&Restaruang, så möjliggör ExOpen att den förändringen som sker i jämförelse med budget displayas i realtid för att kunna agera i god tid om förändringen är negativt i jämförelse med satt budget.

Armen Tagvorjan, Chief Controller, Nobis