Bygg & Projektrapportering

 
 

Överblick över projektets kostnader och intäkter

 

Detaljinformation per kostnadsgrupp/transaktion

 

Dokumentation tillgänglig för alla, i ett system

 

Effektiv projektanalys - Lönsammare projekt

Med många års erfarenhet av kunder inom byggbranschen så har vi tagit fram en modul för att effektivisera rapporteringen. Vi har stött på problem hos byggbolagen såsom att projektledaren bara har en övergripande bild av projektets kostnader. Det saknas även uppföljning på intäktssidan, prognos för intäkter och dokumentation under projektets gång. Flera avdelningar inom ert bolag kan få nytta av informationen när den är tillgänglig i en databas. Projektkontor, ekonomi och marknad kan alla se samma rapporter, få uppdaterad information och spara tid för sammanställning och rapportering. 

Vi har delat upp implementeringen i två steg, där första steget går ut på att skapa grunddata för projekt och lägenheter. Det löpande tillvalet använder sedan denna information för vidare funktioner som likviditets- och projektuppföljning. Denna lösning ska ses som en start för vidare utveckling av rapportering, uppföljning och analys utifrån ert behov.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa Er!