Vad är ExOpens Projektrapportering?

Med ExOpens rapporteringsmodul Bygg & Projektrapportering får våra kunder en bättre övergripande bild av projektets kostnader, prognos av intäkter samt en tydligare uppföljning och tillgång till dokumentation under projektets gång. Projektkontor eller Ekonomi kan alla se samma rapporter och få samma lägesbild med uppdaterad information vilket leder till tidsbesparingar när det är dags för sammanställning och rapportering.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag inom byggbranschen med budget och rapportering. Skanska, AMF Fastigheter, Magnolia, IKEA Fastigheter och SVEAB är bara ett axplock av företag som idag använder våra lösningar.

I februari 2017 lanserade vi rapporteringsmodulen Bygg & Projektrapportering med stor framgång.
Vår projektrapportering innehåller färdiga rapportmallar som vi vet att företag inom byggsektorn efterfrågar. 

 

 

Ett urval av våra kunder:

 

Fördelar med ExOpens Projektrapportering:

 
Icon till exopen.png

Överblick över projektets kostnader och intäkter

 

Icon till exopen.png

Detaljinformation per kostnadsgrupp/transaktion

Icon till exopen.png

Dokumentation tillgänglig för alla, i ett system

Icon till exopen.png

Effektiv projektanalys - Lönsammare projekt

 

Allt detta innebär att man eliminerar mycket manuellt arbete under hela processen och får en tydlig bild av hur projekten utvecklas.

Vill ni veta mer om hur vi har hjälpt andra byggföretag med sin projektrapportering så tveka inte att kontakta oss!