Lösningar som passar just dig

Visa lösningar för dig som jobbar inom:

Handel
Tillverkande Industri
Bygg & Fastighet
Bank & Försäkring
Tjänstesektorn
Övriga branscher

Performance Management

Historisk data, nutid och framtid - det är Performance Mangement. Vi bygger skräddarsydda lösningar till företag i alla branscher och storlekar.
Så kan vi hjälpa just dig

  ExOpen välkomnar Konkurrensverket

  Konkurrensverket, den svenska myndigheten för konkurrens och upphandling, har valt att numera använda sig av ExOpens lösningar.

  Åt dem har vi till en början byggt specifika rapporter för bland annat budgetering, bidrag och forskning.

  Nyheter

  Syntell AB tar hjälp av ExOpen

  Syntell AB, kärnan i Syntell Group, har tecknat avtal med ExOpen.

  Syntell AB har till en början köpt Report och Web Reports som vi har skräddarsytt för att rapporterna ska vara anpassade för just deras behov. Hittills har vi bland annat gjort rapporter för resultat och budget/utfall. Detta är dock bara början, arbetet pågår löpande då de har önskat ytterligare rapporter.

  Nyheter

  Stena Fastigheter AB tecknar avtal med ExOpen

  Stena Fastigheter AB, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag och en del av Stena Sfären har tecknat avtal med ExOpen.

  Stena Fastigheter vill med hjälp av ExOpen effektivisera sitt arbete gällande projekt. Ett första steg i detta är att de har börjat använda ExOpens skräddarsydda lösningar inom prognostisering av projekt samt projektuppföljning.

  Nyheter
  • <h2>”Snabbare och effektivare rapportering av koncernens siffror”</h2><p> - Tomas Burman, Ekonomichef</p>
  • <h2>”ExOpen är ett flexibelt system som med tiden gett oss nya dimensioner i rapporterna”</h2><p> - Marcus Pettersson, controller
</p>
  • <h2>”Att ha kontroll på 400 000 kvadratmeter från Malmö till Haparanda kräver sitt beslutsstöd. Inte minst när hyresgästerna består av såväl detaljhandelsföretag och kontorshyresgäster som barnfamiljer.”</h2><p> - Lotta Hansson, redovisningschef</p>
  • <h2>”Nu kan Resultat och Budget sammanställas i ett verktyg och enkelt spridas till de olika bolagen samt våra medarbetare.”</h2><p> - Diana Ottenstroer, Ekonomichef</p>
  • <h2>"Med rätt beslutsstöd kan verksamheten blomma."</h2><p> - Ulf Hagman, Finansdirektör</p>