Budget, prognos och rapportering. Allt i en lösning.

Rapportering

ExOpen Report är ett rapporteringsverktyg som hämtar information i realtid från ert affärsystem.

Budgetering

ExOpen Forecast är ett budget- och prognosverktyg som underlättar alla ekonomiavdelningars vardag


Framgångsrika och ledande företag använder ExOpens lösningar

Vi erbjuder en produktportfölj som täcker allt från det lilla företagets rapportbehov till den stora koncernens krav för processer och beslutsstöd. Företag som väljer ExOpens lösningar har konkurrensfördelar genom att i realtid kunna ta fram relevant kunskap ur sina affärskritiska system. ExOpen effektiviserar även flödet i budget och prognosarbetet. ExOpens lösningar är flexibla och skalbara. Allt i en lösning. Både i Excel och på webben!